View All
 • Beijing, China
 • Changzhou, China
 • Gaoming, China
 • Guangzhou, China
 • Guilin, China
 • Hong Kong, China
 • Ningbo, China
 • Shanghai, China
 • Xinjiang, China
 • Tokyo, Japan
 • Mauritius
 • Sri Lanka
 • London, UK
 • New York, USA
 • Seattle, USA
 • Binh Duong, Vietnam
 • Hoa Binh, Vietnam
Headquarters
 • Hong Kong, China
Cotton Farming & Research
Ginning & Spinning
 • Xinjiang, China
Specialty Spinning
 • Gaoming, China
 • Guilin, China
Knitting & Weaving
 • Gaoming, China
Apparel Making
 • Changzhou, China
 • Gaoming, China
 • Guilin, China
 • Ningbo, China
 • Mauritius
 • Sri Lanka
 • Binh Duong, Vietnam
 • Hoa Binh, Vietnam
Accessories & Packaging
Retail & Direct Distribution
 • Beijing, China
 • Guangzhou, China
 • Hong Kong, China
 • Shanghai, China
 • Xinjiang, China
Merchandising
 • Shanghai, China
 • Tokyo, Japan
 • London, UK
 • New York, USA
 • Seattle, USA