View All
 • Beijing, China
 • ChangChun, China
 • Changzhou, China
 • Chengdu, China
 • Chongqing, China
 • Dongguan, China
 • Foshan, China
 • Fuzhou, China
 • Gaoming, China
 • Guangzhou, China
 • Guilin, China
 • Haikou, China
 • Hangzhou, China
 • Hong Kong, China
 • Nanchang, China
 • Nanning, China
 • Ningbo, China
 • Qingdao, China
 • Shanghai, China
 • Shenzhen, China
 • Taizhou, China
 • Xinjiang, China
 • Xiamen, China
Headquarters
 • Hong Kong, China
Innovation
 • Xinjiang, China
Ginning & Spinning
 • Xinjiang, China
Specialty Spinning
 • Gaoming, China
 • Guilin, China
Knitting & Weaving
 • Gaoming, China
Apparel Making
 • Changzhou, China
 • Gaoming, China
 • Guilin, China
 • Ningbo, China
 • Taizhou, China
Retail & Direct Distribution
 • Beijing, China
 • ChangChun, China
 • Chengdu, China
 • Chongqing, China
 • Dongguan, China
 • Foshan, China
 • Fuzhou, China
 • Guangzhou, China
 • Haikou, China
 • Hangzhou, China
 • Hong Kong, China
 • Nanchang, China
 • Nanning, China
 • Qingdao, China
 • Shanghai, China
 • Shenzhen, China
 • Xinjiang, China
 • Xiamen, China
Merchandising & Showroom
 • Beijing, China
 • Shanghai, China